Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
Çeşme Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hizmet Standartları

Güncelleme Tarihi: 02/02/2018

ÇEŞME DEVLET HASTANESİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Sıra No

Sunulan Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Bilgi/ Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi

(En Geç)

1-

Hekim Seçme

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Seçilen Hekim İsmi

( 15Dk. )

2-

Poliklinik Muayene

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yeşil Kartlılardan Onaylı Karne

3-Çalışan SGK’lılardan Vizite Kağıdı

(3 SAAT)

3-

Hasta Yatışı

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hasta Dosyası (Varsa)

(15 Dk.)

4-

Sağlık Kurulu

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Dilekçe, 3- 2 Adet Fotoğraf,

4-Ücret Ödendi Makbuzu

8 saat

5-

Sağlık Kurulu İşlemleri Tüpligasyonu Heyeti(3’lü Heyet)

Talep dilekçesi, 4 Adet Fotoğraf (son Altı Ay)T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi

(3 Gün)

6-

Sağlık Kurulu İşlemleri Kurul Raporunun Düzenlenmesi(Dilekçe İle)

Talep dilekçesi, T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi

(3 Gün)

7-

Sağlık Kurulu İşlemleri İşe giriş, Durum bildirir, Silahlı-Silahsız özel güvenlikler ve Silah ruhsatı raporlarının düzenlenmesi

Talep dilekçesi, T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, Vezne makbuzu

(3 Gün)

8-

Saglık Kurulu İşlemleri İstirahat raporu (sağlık kurulu) düzenlenmesi

İstirahatı veren hekim tarafından düzenlenen, istirahat süresinin belirtildiği rapor kâğıdı, T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, hizmet akdi ile çalışanlar için vizite kâğıdı fotokopisi, çekilen röntgen filmleri

(8 saat)

9-

Saglık Kurulu İşlemleriMalzeme raporları ve İşitme cihazı raporlarının düzenlenmesi

T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, Solunum fonksiyon testi, Çekilen filmler, Akciğer kan gazı ve yapılan tetkik ve tahliller

(3 Gün)

10-

Laboratuar Tetkikleri

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

(4 Saat)

11-

Lab tetkikleri Hormon Tetkikleri

Polk.giriş kağıdı,tetkik istem barkodu

(8 saat)

12-

Lab tetkikleri Kültür Tetkikleri

Polk.giriş kağıdı,tetkik istem barkodu

(2 Gün)

13-

Lab tetkikleri Portör Muayenesi

Polk.giriş kağıdı,tetkik istem barkodu

(2 Gün)

14-

Lab tetkikleri hizmet satın alınan sipesifik tet.

Polk.giriş kağıdı,tetkik istem barkodu

3 gün

15-

E Laboratuvar sonuç alma

İnternet girişi, T.C.Kimlik numarası

(10 Dk.)

16-

Röntgen Çekimi

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

(1 saat.)

17-

Elektrokardiografi

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

(20 Dk)

18-

Radyoloji tetkikleri Kemik Dansiometrisi

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

8 saat

19-

EFOR Testi Yapılması

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

8 saat

20-

EKO Testi Yapılması)

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

8 saat

21-

EEG çekilmesi

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

(8 saat)

22-

Bilgisayarlı Tomografi(acil servis)

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

8 saat

23-

EMG çekimi

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

8 saat

24-

Radyoloji tetkikleri Mamografi

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

8 saat

25-

Yenidoğan İşitme Taraması

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

(8 saat)

26-

Ultrasonografik Tetkikler

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

(3 SAAT)

27-

Mamografi

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

8 saat

28-

Solunum Fonksiyon Test

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi *****

(15 Dk)

29-

Bilgisayarlı Tomografiler (BT)

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

8 saat

30-

Manyetik Rezonans Görüntüleme(MR)

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

8 saat

31-

Patolojik Tetkikler

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi,

(10 Gün)

32-

Diyaliz Hizmeti

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hasta adına düzenlenmiş sağlık kurulu raporu 3- Yeşilkartlı hastalar için fotoğraflı ön yüz fotokopisi

(4 Saat)

33-

Ameliyat Planı ve Gerçekleştirilmesi

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,

4-Hasta Dosyası

8 saat

34-

A3 grubu Ameliyatlar

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,

4-Hasta Dosyası

4 saat

35-

B grubu Ameliyatlar

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,

4-Hasta Dosyası

3saat

36-

C grubu Ameliyatlar

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,

4-Hasta Dosyası

2 saat

37-

D grubu Ameliyatlar

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,

4-Hasta Dosyası

2 saat

38-

E grubu Ameliyatlar

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,

4-Hasta Dosyası

1 saat

39-

Günübirlik Tedavi Kapsamında Küçük Cerrahi Müdahale

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,

4-Hasta Dosyası

30 dakika

40-

Epikriz Raporu

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Dilekçe

8 saat

41-

Ameliyat Raporu

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Dilekçe

30 dakika

42-

Hasta Hakları Başvurusu

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Başvuru Formu

(15 Dk.)

43-

Şikâyet başvurusuna cevap verilmes i

Dilekçe(Kimlik ve adres bilgilerini içeren),

5 İŞGünü)

44-

Hastaya ait hastane kayıtlarının verilmesi

Savcılık veya mahkeme yazısı veya Talep dilekçesi,(Kendisi, 18 yaş altı için anne babası, vasi veya vekili imzalı), T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

(8 saat)

45-

Bilgi edinme başvurusuna cevap verilmesi

Dilekçe(Kimlik ve adres bilgilerini içeren) veya elektronik ortamda internet sayfamızdan başvuru

30 İŞ GÜNÜ

46-

Evrak İşlemleri

Dilekçe

(1Hafta)

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.