Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
Çeşme Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Komitelerimiz

Güncelleme Tarihi: 16/03/2018

GÖREVLENDİRME

            02.11.2012 Tarihinde Kamu Hastane Birlikleri’ne geçiş ile birlikte Hastanemizdeki yönetimsel değişikler dikkate alınarak; Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi kapsamında Hizmet Kalite Standartları’nın uygulanmasına yönelik olarak,  Kalite Yönetim Birimi, Hasta Güvenliği Komitesi, Çalışan Güvenliği Komitesi, Eğitim Komitesi, Tesis Güvenliği Komitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Antibiyotik Kontrol Ekibi, Akılcı İlaç Kullanım Ekibi, Tıbbi Cihaz Yönetimi Ekibi, Transfüzyon Komitesi, Bilgi Güvenliği Ekibi, Hasta Görüş/Öneri Değerlendirme Ekibi, Çalışan Görüş/Öneri Değerlendirme Ekibi, Bina Turu Ekibi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Kalite Hizmet Sunumu Değerlendirme Ekibi, Farmakovijilans Sorumlusu , Materyovijilans Sorumlusu ve Hasta BilgilendirmeRıza Onam Formlarının Değerlendirilmesi Komisyonu 2016 yılı için güncellenerek ekte belirtildiği şekilde oluşturulmuştur.

          Bilgi edinilmesini ve Kalite Yönetim Direktörü ile koordineli bir şekilde çalışmaların devamı ve sonuçlandırılması hususunda;

            Gereğini önemle rica ederim.

 

                                                                                                                                Op. Dr. Atıl BİROL

                                                                                                                      Başhekim/Hastane Yöneticisi

 

 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kalite Yönetim Direktörü …………………Sinem ŞANDA

Başhekim Yard……………………………..Op.Dr. Baran ŞEN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü…............Merve YAŞAR

İdari Mali İşler Müdürü……………………Ömer YAŞAR

İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı ………..Osman KIYAK

Eğitim Hemşiresi……………………..........Bahar  CİHAN

Hasta Hakları İletişim Sorumlusu……………..Sultan ATEŞ

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Başkan…................................Başhekim Op.Dr.Atıl BİROL

Üye……………………………Başhekim Yard. Op.Dr. Baran ŞEN

Üye……………………………İdari Ve Mali İşler Müdürü Ömer YAŞAR

Üye……………………………Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Merve YAŞAR 

Üye……………………………Kalite Yönetim Direktörü Sinem ŞANDA

Üye……………………………Dahili Branş Uzmanı  Dr. Şeyhmus AKOLPOĞLU

Üye……………………………Cerrahi Branş Uzmanı Dr. Ferdi ERTAŞ

Üye……………………………Enfeksiyon Hemşiresi Havise DEMİRCİ

Üye……………………………Laboratuvar Branş Uzmanı Dr. Handan ÜREMEK

Üye……………………….….. Eczacı Zerrin ESEN

Üye…………………………... Doğumhane Sor. Hemşiresi Pınar HOSANLI

Üye…………………………... Dahili Servis Sorm. Hemş. Şükriye URGANCIOĞLU

Üye……………………………Cerrahi Servis Sorm.Hemş.Mesude EKEN

Üye……………………………Palyatif Merkezi Sorm.Hemş. Sultan ATEŞ

Üye…………………………..  Eğitim Hemşiresi Bahar CİHAN

Üye…………………………..  Hasta Hakları İletişim Sorumlusu / Süpervizör  Sultan ATEŞ

Üye…………………………..  Güvenlik Görevlisi Murat GÜMÜŞ

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Başkan…................................Başhekim Op.Dr.Atıl BİROL

Üye……………………………Başhekim Yard. Op.Dr. Baran ŞEN

Üye…………………………… İdari Ve Mali İşler Müdürü Ömer YAŞAR

Üye……………………………Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Merve YAŞAR

Üye……………………………Kalite Yönetim Direktörü Sinem ŞANDA

Üye……………………………İdari Mali Hizmetler Md. Yard. Osman KIYAK

Üye……………………………Enfeksiyon Hastalıkları  Uz. Dr. Handan ÜREMEK

Üye…………………………... Dahili Branş Uzmanı  Dr. Şeyhmus AKOLPOĞLU

Üye…………………………... Güvenlik Amiri Murat GÜMÜŞ

Üye…………………………... Röntgen Tek. Murtaza MERT

Üye……………………………Lab Sorumlusu Barış GÜL

Üye……………………………Çalışan Hakları ve Güvenliği Bir. Sor. Gülşen KARACA

Üye……………………………Enfeksiyon Hemşiresi Havise DEMİRCİ

Üye…………………………….Eğitim Hemşiresi / Süpervizör Bahar CİHAN

EĞİTİM KOMİTESİ

Başkan…................................Başhekim Op.Dr.Atıl BİROL

Üye……………………………Başhekim Yard. Op.Dr. Baran ŞEN

Üye…………………………… İdari Ve Mali İşler Müdürü Ömer YAŞAR

Üye……………………………Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Merve YAŞAR

Üye……………………………Enfeksiyon Hastalıkları  Uz. Dr. Handan ÜREMEK

Üye……………………………Kalite Yönetim Direktörü Sinem ŞANDA

Üye……………………………İdari Mali Hizmetler Md. Yard. Osman KIYAK

Üye……………………………Eğitim Hemşiresi Bahar CİHAN

Üye……………………………E.K.K. HemşiresiHavise DEMİRCİ

Üye……………………………Sinem ŞANDA (Diyabet eğitim hemşiresi)

Üye……………………………Doğumhane Sor. Hemşiresi Pınar HOSANLI

Üye…………………………..  Hasta Hakları İletişim Sorumlusu  Sultan ATEŞ

Üye…………………………….  Dahili Servis Sorm.Hemşiresi Şükriye URGANCIOĞLU

Üye……………………………. Cerrahi Servis Sorm. Hemş. Mesude EKEN

Üye……………………………. Palyatif Merkezi Sorm.Hemş. Sultan ATEŞ

Üye…………………………...Diyaliz Sorumlu Hemşiresi Nurdane ÖZAY

Üye…………………………...Ameliyathane  Sorumlu Hemşiresi Gülsüm UYANIK

Üye……………………………Acil Servis Sorm. Hemş. Songül BİLENAMAÇ

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Başkan…................................Başhekim Op.Dr.Atıl BİROL

Üye……………………………Başhekim Yard. Op.Dr. Baran ŞEN

Üye……………………………İdari Mali Hizmetler Md. Yard. Osman KIYAK

Üye…....................................... İdari Ve Mali İşler Müdürü Ömer YAŞAR

Üye……………………………Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Merve YAŞAR

Üye……………………………Teknik Servis Sorumlusu Cavit YAMAN

Üye……………………………Hastane Güvenlik Amiri Murat GÜMÜŞ

Üye……………………………Afet ve Acil Durum Yönetimi Sorumlusu Necdet ARICI

Üye……………………………Tıbbi Cihaz Yönetim Ekibi Sorumlusu Volkan ZENGİN

Üye……………………………Çalışan Temsilcisi Erhan AĞACANOĞLU

Üye……………………………Kalite Yönetim Direktörü Sinem ŞANDA

ENFEKSİYON  KONTROL KOMİTESİ

Başkan…................................. Enf. Hast. ve Kli. Mikr. Uzman Hekim Handan ÜREMEK

Üye……………………………Uz. Dr. Ferdi ERTAŞ

Üye……………………………Uz.Dr. Şeyhmus AKOLPOĞLU

Üye……………………………Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Merve YAŞAR

 Üye…....................................... İdari Ve Mali İşler Müdürü Ömer YAŞAR

Üye……………………………E.K.K. Hemşiresi / Sterilizasyon Sorm. Havise DEMİRCİ

Üye……………………………Eczacı Zerrin ESEN

Üye……………………………Kalite Yönetim Direktörü Sinem ŞANDA

Üye……………………………Hasta Hakları İletişim Sorumlusu  Sultan ATEŞ

Üye……………………………Evde Bakım Hemşiresi Sorm. Hadiye İlhan ÜZÜMCÜ

Üye……………………………Acil Servis Sorm. Hemş. Songül BİLENAMAÇ

Üye……………………………Cerrahi Servis Sorm. Mesude EKEN

Üye……………………………Doğumhane Sorm. Hemş. Pınar HOSANLI

Üye……………………………Çocuk / Genel Cerrahi  Servis Sorm. Hemş. Şükriye URGANCIOĞLU

Üye……………………………Palyatif  Servis Sorm.Hemş. Sultan ATEŞ

Üye……………………………Ameliyathane Sor. Hemşiresi Gülsüm UYANIK

ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ

Başkan………………… Enfeksiyon Hast. ve Kli. Mikrobiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Handan ÜREMEK

Üye……………………..Başhekim Yard.Dr. Baran ŞEN

Üye…………………… .Dahiliye Uzmanı  Uz. Dr. Şeyhmus AKOLPOĞLU

Üye………………………Cerrahi Branş  Uzmanı  Uz.Dr. Ferdi ERTAŞ

Üye……………………...Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü  Merve YAŞAR

Üye………………………Eczacı Zerrin ESEN

Üye………………………İlaç Güvenliği Hemşiresi Bahar CİHAN

Üye………………………Enfeksiyon Hemşiresi  Havise DEMİRCİ

AKILCI İLAÇ KULLANIM EKİBİ

Başkan…........................Başhekim Op.Dr.Atıl BİROL

Üye……………………..  Başhekim Yard. Op.Dr. Baran ŞEN

Üye……………………...Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Merve YAŞAR

Üye……………………..Dahiliye Hastalıkları Uzmanı Dr. Şeyhmus AKOLPOĞLU

Üye……………………. Enfeksiyon Hast. ve Kli. Mik. Uz. Uzman Dr. Handan ÜREMEK

Üye……………………..Eczane Sorumlusu Eczacı Zerrin ESEN

Üye……………………..İlaç Güvenliği Hemşiresi Bahar CİHAN

Üye……………………..Genel Cerahi Uzmanı Uz. Dr. Ferdi ERTAŞ

Üye……………………..Acil Sorumlu Hekimi Dr.Hüseyin GÖÇMENLER

Üye …………………….Enfeksiyon Hemşiresi Havise DEMİRCİ

                                                 TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ EKİBİ

Başkan…..............................    Başhekim Op.Dr.Atıl BİROL

Üye…………………………….Başhekim Yard. Op.Dr. Baran ŞEN

Üye……………………………  İdari Mali Hizmetler Md. Yard. Osman KIYAK

Üye ………………………........ İdari Mali İşler Müdürü  Ömer YAŞAR

Üye……………………………. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Merve YAŞAR

Üye……………………………. Tıbbi Sekreter Emine ÇAKIR

Üye……………………………..Tıbbi C.S  Volkan  ZENGİN

Üye……………………………. Teknisyen Cavit YAMAN

TRANSFÜZYON KOMİTESİ

Başkan…………….…………Uz.Dr.Handan ÜREMEK

Üye……………………………Başhekim Yard.Dr. Baran ŞEN

Üye……………………………Dr. Şeyhmus AKOLPOĞLU (Dahiliye)

Üye……………………………Kalite Yönetim Direktörü Sinem ŞANDA

Üye……………………………Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Merve YAŞAR

Üye…………………………….Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni  Barış GÜL

Üye……………………………Laboratuvar Kalite Birim Sorumlusu Güler BOZDAĞ

Üye……………………………Hemovijilans Hemşiresi Sinem ŞANDA

Üye……………………………Uz.Dr.Basri YILMAZ (K.Doğum)

Üye……………………………Uz.Dr.Cafer Azeroğlu (Göz)

Üye……………………………Uz.Dr.Ferdi ERTAŞ ( G.Cerrahi)

Üye……………………………Uz.Dr.Eyüp ERDOĞAN ( Üroloji )

Üye……………………………Uz.Dr.Bezayim Can CANDAN ( nöroloji)

BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ

Başkan…........................Başhekim Op.Dr.Atıl BİROL

Üye……………………..  Başhekim Yard. Op.Dr. Baran ŞEN

Üye……………………….İdari Mali Hizmetler Md. Yard. Osman KIYAK

Üye………………………İdari Mali İşler Müdürü Ömer YAŞAR

Üye………………………Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Merve YAŞAR

Üye………………………Kalite Yönetim Direktörü Sinem ŞANDA

Üye……………………….Hasta Hakları İletişim Sorm. /Süpervizör Sultan ATEŞ

Üye ……………………...Veri Kayıt Birim Sorumlusu  Özlem GÜRLER

Üye……………………….Bilgi İşlem Sorumlusu Murat KADAYIFÇI

HASTA GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

Başkan….............................  .Başhekim Op.Dr.Atıl BİROL

Üye…………………………..  Başhekim Yard. Op.Dr. Baran ŞEN

Üye……………………………İdari Mali Hizmetler Md. Yard. Osman KIYAK

Üye……………………………İdari Mali İşler Müdürü Ömer YAŞAR

Üye……………………………Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Merve YAŞAR

Üye…………………………… Kalite Yönetim Direktörü Sinem ŞANDA

Üye…………………………..  Hasta Hakları İletişim Sorumlusu  Sultan ATEŞ

ÇALIŞAN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

Başkan…..............................Başhekim Op.Dr.Atıl BİROL

Üye…………………………..  Başhekim Yard. Op.Dr. Baran ŞEN

Üye……………………………İdari Mali Hizmetler Md. Yard. Osman KIYAK

Üye…………………………… İdari Mali İşler Müdürü Ömer YAŞAR

Üye……………………………Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Merve YAŞAR

Üye……………………………Çalışan Hak. Ve  Güv. Birim Sorm. Gülşen KARACA

Üye……………………………. Kalite Yönetim Direktörü Sinem ŞANDA

BİNA TURU EKİBİ

Başkan…............................. …Başhekim Op.Dr.Atıl BİROL

Üye…………………………..  Başhekim Yard. Op.Dr. Baran ŞEN

Üye……………………………..İdari Mali Hizmetler Md. Yard. Osman KIYAK

Üye……………………………..İdari Mali İşler Müdürü Ömer YAŞAR

Üye…………………………… Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Merve YAŞAR

Üye…………………………… Kalite Yönetim Direktörü Sinem ŞANDA

                                                                                   

                                     İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

Başkan…....................................  Başhekim Op.Dr.Atıl BİROL

Üye……………………………      Başhekim Yard. Op.Dr. Baran ŞEN

Üye…………………………… …   İdari Mali Hizmetler Md. Yard. Osman KIYAK

Üye…………………………………İdari Mali İşler Müdürü Ömer YAŞAR

Üye…………………………………Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Merve YAŞAR

Üye………………………………… Enfeksiyon Hemşiresi Havise DEMİRCİ

Üye………………………………….Sivil Savunma Amiri Osman KIYAK

Üye………………………………….İşyeri Hekimi Uzman Dr. Handan  ÜREMEK

Üye………………………………….İşyeri Temsilcisi(Yetkili Sendika)  Sultan ATEŞ

Üye………………………………….Çalışan Temsilcisi (Atama ile ) Gökhan DUMAN

Üye………………………………….Çalışan Temsilcisi Hemşire Erhan AĞACANOĞLU

Üye…………………………………. Kalite Yönetim Direktörü Sinem ŞANDA

Üye………………………………….İşyeri Hemşiresi Tuğba KARAKAYA

Üye…………………………………Afet ve Acil Durum Yönetimi Sorumlusu Necdet ARICI

                                 

    KALİTE HİZMET SUNUMU DEĞERLENDİRME EKİBİ

Başkan….................................................Başhekim Op.Dr.Atıl BİROL

Üye………………………………………..  Başhekim Yard. Op.Dr. Baran ŞEN

Üye…………………………………….……İdari Mali Hizmetler Md. Yard. Osman KIYAK

Üye………………………………………….İdari Mali İşler Müdürü Ömer YAŞAR

Üye…………………………………….….. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Merve YAŞAR

Üye………………………………………… Enfeksiyon Hemşiresi Havise DEMİRCİ

Üye………………………………………....Sivil Savunma Amiri Osman KIYAK

Üye…………………………………..…... ..Kalite Yönetim Direktörü Sinem ŞANDA

Üye…………………………………………Çalışan Hak. Ve  Güv. Birim Sorm. Gülşen KARACA

Üye………………………….. ……………..Hasta Hakları İletişim Sorumlusu  Sultan ATEŞ

Üye…………………………………………Tıbbi C.S  Volkan  ZENGİN

Üye………………………………………… Teknik Servis Cavit YAMAN

Üye………………………….......................Doğumhane Sor. Hemşiresi Pınar HOSANLI

Eczane  Sorumlusu………………………..Eczacı Zerrin ESEN

İlaç Güvenliği Hemşiresi………………….Eğitim Hemşiresi Bahar CİHAN

Üye…………………………..  …………….Güvenlik Görevlisi Murat GÜMÜŞ

Üye………………………………………… Ameliyathane Sor. Hemşiresi Gülsüm UYANIK

Üye……………………………. …………… .Çocuk Servis Sorm.Hemşiresi Şükriye URGANCIOĞLU

Üye……………………………. …………….. Cerrahi Servis Sorm.Hemşiresi Mesude EKEN

Üye……………………………. …………….. Acil Servis Sorm.Hemşiresi Songül Bilen AMAÇ

Üye……………………………. …………….. Palyatif Bakım Merkezi Sorm.Hemşiresi Sultan ATEŞ

Üye……………………………. …………….. Diyaliz Servis Sorm.Hemşiresi Nurdane ÖZAY

Üye………………………….......................  Röntgen Tek. Murtaza MERT

Üye…………………………………………Anestezi Kalite Sorm. Gökhan DUMAN

Üye…………………………………………….Cerrahi Servis kalite  Sorm.Hemş.Esra GÜL

Üye…………………………………………Diyaliz Kalite Sorm. Yasemin ALGAN

Üye…………………………………………Laboratuvar Kalite  Sorumlusu Güler BOZDAĞ

Üye………………………………………….Afet ve Acil Durum Yönetimi Sorumlusu Necdet ARICI

FARMAKOVİJİLANS SORUMLUSU

Farmakovijilans Sorumlusu…………………………………..Eczacı Zerrin ESEN

İlaç Güvenliği Hemşiresi………………………………………Bahar CİHAN

MATERYOVİJİLANS SORUMLUSU

Materyovijilans Sorm…………………………………………..Ömer Murat UYGUN

HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZAONAM FORMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ KOMİSYONU

Başkan…............................................Başhekim Op.Dr.Atıl BİROL

Üye……………………………………Başhekim Yard. Op.Dr. Baran ŞEN

Üye…………………………………….Uz.Dr.Basri YILMAZ (K.DOĞUM)

Üye…………………………………….Uz.Dr.Cafer AZEROĞLU(GÖZ)

Üye…………………………………….Uz.Dr.Beyazim Can CANDAN(NÖROLOJİ)

Üye…………………………………….Uz.Dr.Handan ÜREMEK(ENFEKSİYON)

Üye…………………………………….Uz.Dr.Mustafa KARTAL(ÇOCUK)

Üye…………………………………….Uz.Dr.Şeyhmus AKOLPOĞLU(DAHİLİYE)

Üye…………………………………….Uz.Dr.Özgül TABAKCI (CİLDİYE)

Üye…………………………………….Uz.Dr.Uğur BAKIR (ORTOPEDİ)

Üye…………………………………….Dentist Koray ORAK

Üye……………………………………Uz.Dr.Ferdi ERTAŞ ( G.Cerrahi)

Üye……………………………………Uz.Dr.Eyüp Erdoğan ( Üroloji )