Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü Mizyon,Vizyon ve Hedeflerimiz
02 Kasım 2020

MİSYON

Yeniliğe ve değişime açık , modern hemşirelik standartlarına uygun , mesleğinde yetkin ve özverili hemşirelik kadrosuyla , hasta ve ailesine güven sağlayan ‘Modern Hemşirelik ‘ hizmeti sunmak.

VİZYON

‘Modern Hemşirelik’  hizmetlerinin sunulmasında ,hasta odaklı , yenilikçi hemşirelik gereksinimlerini takip eden ve uygulayan  hemşirelik organizasyonunu sağlamak ve sürdürmek.

HEDEFLER

Hemşirelik hizmetlerinin yönetiminde sorumluluklarının bilincinde ve adil  karar verme yetkilerinin kullanılması

Hemşirelik ve sağlık çalışanlarının hastane içi politika ve hedeflerinin belirlenmesinde aktif rol alma  

Çalışanların profesyonel eğitim ve gelişimlerine destek olunması

Hemşirelik uygulamalarında öğrenim ve alınmış sertifikalarına uygun planlama ve uygulamaların yürütülmesi

Bakım hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ve yönetiminde sürekli eğitimin devam etmesi

Sağlık bakım hizmetleri çalışanlarının kuruma aidiyet duygularının gelişmesini sağlamak

Hasta ve çalışan güvenliği acısından bakım kalitesinde sürekli iyileştirme