Hemodiyaliz
19 Kasım 2019

Hemodiyaliz Servisimiz

Hemodiyaliz birimimiz halen 2 sertifikalı hekim, 6 sertifikalı hemşire, 2 diyaliz teknikeri ve 1 temizlik personeli ile faaliyetine devam etmektedir.  Ayrıca her ay düzenli olarak bir nefroloji uzmanı gelip tedavilere destek vermektedir. 

Merkezimizde 4 tanesi yaz aylarında kullanıma dahil edilmek üzere toplam 19 adet hemodiyaliz cihazı bulunmakta olup, bunların 1 tanesi kan yoluyla bulaşan enfeksiyonu olan hastalara özeldir. 

Kış aylarında 35-40 olan hasta sayısı yaz döneminde artan ilçe nüfusuyla beraber 110-120’ye kadar ulaşmaktadır. 

Hastalarımız haftada üç gün olacak şekilde gruplara ayrılmış olup bir grup Pazartesi, Çarşamba ve Cuma; bir grup ise Salı Perşembe ve Cumartesi günleri diyaliz almaktadır. Bu gruplar da kendi günlerinde bir kısım öğleden önce, bir kısım öğleden sonra olmak üzere merkezimize kabul edilmekte ve tedavileri uygulanmaktadır. 

Yaz aylarında artan nüfus ile oluşan ihtiyaçtan dolayı ayrıca geceleri üçüncü bir seans daha açılmakta ve tüm hastalarımızın tedavileri aksatılmadan sürdürülmektedir.

diyaliz (1).jpeg