İlke ve Değerlerimiz
06 Mart 2019İlke ve Değerlerimiz

Hasta güvenliği, hasta odaklılık, sağlıklı çalışma yaşamı, süreklilik, etkililik, etkinlik, verimlilik, uygunluk ve hakkaniyettir.