Kurumsal Amacımız
06 Mart 2019Kurumsal Amacımız


İyi yönetim, yeterli ve etkin altyapı kapasitesi,

İnsan odaklı-güvenli, kaliteli-nitelikli, erişilebilir sağlık hizmeti sunmak,

Mali sürdürülebilirliği sağlamaktır.